Yojimbo/Yatagarasu
Seika seto 170913 1 10
Seika seto 170914 5 3
Seika seto 170914 3 2
Seika seto 170914 4 2
Jess seto 170913 1 9
Jess seto 170914 5 4
Jess seto 170914 1 2
Jess seto 170914 2 3
Yojimbo/Yatagarasu

Named him after this comic called Usagi Yojimbo
and my take on Yatagarasu

More artwork
Seika setoJess seto 190513 1Jess seto 190824 1